Het verhaal

Een krantenartikel uit “Dagblad De Limburger” van 26 maart 2008 heeft bij ons Christianne en Harrie Meertens behoorlijk wat te weeg gebracht. Het stuk ging over twee monumenten ter nagedachtenis aan doodgeboren kinderen in de stad Roermond. Zelf zijn wij ouders een doodgeboren dochtertje.
Onze dochter Maddy kwam op 7 juli 1984 levenloos ter wereld en dit grote verdriet is altijd als een rode draad door ons leven blijven lopen.


bg-video-ebook_1

Helaas zijn wij niet de enige die dit is overkomen. Hele generaties ouders zitten met enorm veel verdriet, mede omdat zij niet weten waar hun kindje begraven ligt.  Vroeger, wanneer er een kindje doodgeboren werd, mocht het niet begraven worden op gewijde grond.  Het zou de erfzonde bij zich dragen, volgens de katholieke kerk.  Deze kinderen werden vaak net buiten of in een uithoek van het kerkhof gelegd. Wij zijn de pijn nooit kwijt geraakt. In 2008 zijn wij in een levensfase gekomen waarin wij met ons verdriet heel concreet iets wilden gaan doen, óók voor andere ouders die ooit ook een doodgeboren kindje hebben gekregen. Wij hebben met een aantal ouders gesproken en ze delen allemaal dezelfde pijn: heel veel onverwerkt verdriet en geen plek om naar toe te gaan! Dit is voor ouders niet te verkroppen: géén kind, maar ook geen plaats om daar bij stil te kunnen staan!


Om dit waar te kunnen maken is er een stichting opgericht: Stichting “mijnvlinderkind”. Voor al deze ouders heeft de stichting een monument opgericht. Dit monument is bedoeld voor ouders van doodgeboren kinderen die hun kind vaak niet of nauwelijks te zien kregen en niet weten waar hun kind is begraven. Een plek waar  zij een stukje rust kunnen vinden, hun kindje kunnen herdenken en het gevoel van erkenning ervaren. Aan het oprichten van een monument zijn nu eenmaal grote kosten verbonden en de stichting is in 2008 gestart met het zoeken van sponsoren om de stichting te steunen. Wij hebben dit monument kunnen realiseren. Op 21 juni 2009 is dit monument voor doodgeboren kinderen onthuld. Wij hopen dat ouders die dit is overkomen is , een stukje troost bij dit monument zullen vinden.

bg-video-ebook_2
ebook-testimonial-1
"Jij bent het zonlicht. Jij bent de sterren. Jij bent de wind mijn kind. Jij bent één geheel, een stralend deel. Met de hemel om mij heen waarin jij op de vleugels van een wiegelied voor altijd verdween. Ontastbaar weg van mij, maar toch zo onzichtbaar lief dichtbij..."

Ingrid Schouten - Minten

Ik zal je niet langer meer zoeken. Ik weet dat je er bent, ergens tussen de aarde en de sterren in een wereld die niemand nog kent. Soms voel ik je bij me op een windstille dag, als een koele bries die mij even raken mag. Een ademtocht die plots mijn wangen streelt, jouw liefde die je ademloos met mij deelt..."

Ingrid Schouten - Minten

ebook-testimonial-4

Neem gerust contact op met:

Mevr. Christianne Meertens Glacisweg 4 6212 BP Maastricht 043-3219016 info@mijnvlinderkind.nl

Donaties

Wilt u stichting steunen, kan dit op Banknummer: NL 25 RABO 0330 9206 34 t.n.v.
Mevr. C. Meertens-Koolen
inzake “Mijn Vlinderkind”.

RSIN nummer:

819668382

Locatie

Het gerealiseerde monument bevindt zich op het kerkhof rondom de kerk van Sint-Pieter Boven Ursulineweg 2, 6212 NC, Maastricht

Bestuursleden

Mevr. C. Meertens–Koolen, voorzitter
Dhr. H. Meertens, secretaris/penningmeester
Mevr. F. Lamkin, bestuurslid
Mevr. F. Perot, bestuurslid

Financieel overzicht

Klik hier

Beleidsplan

Klik hier

Activiteiten

Klik hier